31 مارس 2016

درباره ما

 آرمان شایگانه

شایگانه آرمان خود را کمک به بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح شایستگی افراد و گروه های جامعه می داند و این مهم را از طریق مشاوره، آموزش و پژوهش پی می گیرد.

ما معتقديم که کیفیت زندگی هر فرد مهمترین موضوع زندگی اوست. اگر بتوانیم کیفیت را در ابعاد مهم زندگی مان بهبود دهیم، احساس رضایت میان و درونمان به وجود خواهد آمد. ما باور داريم فارغ از سطحي كه در آن قرار داريد،‌خواه مطلوب و خواه غير مطلوب برنامه اي در جهت بهبود كيفيت زندگي در اختيارتان قرار مي دهيم. مسير رشد براي شايگانه مسيري نامتناهي ايست.

اهداف شایگانه

ارائه بهترین و بالاترین استاندارد خدمات دهی به منظور بهبود کيفيت زندگی و ارتقا سطح شایستگی افراد و گروه های جامعه و همچنين پژوهش و يادگيری مستمر برای خلق روش ها و ايده های خلاقانه در جهت نیل به اين منظور

خدمات شایگانه

شایگانه آرمان خود را از طریق خدمات آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی تجلی می دهد. از این رو کارگاه ها و نشست های آموزشی را با بهره گیری از دانش اصیل و به روز دنیا و جلسات مشاوره ای و درمانی خود را به سبکی نو و کارآمد در دستور کار خود قرار داده و همچنین به لحاظ تقویت بنیه علمی جامعه روانشناختی، پژوهش را به عنوان یکی از ارکان خود در نظر گرفته است.

تمایز خدماتی مرکز شایگانه

مرکز شایگانه پذیرش مراجعین را به صورت هدفمند و بر اساس استاندارد درمانی خاصی انجام می دهد. مراجعین در بدو ورود به مرکز مورد ارزیابی از طریق تست (تست رایگان قرارگرفته بر روی سایت) و مصاحبه اولیه (مصاحبه تشخیصی) قرار می گیرند و بر اساس ارزیابی های متخصصان، به مشاور و یا درمانگری که در مشکل و یا اختلال ایشان توانایی دارد، سپرده می شود. در طول درمان بر اساس نوع مشکل و صلاحدید درمانگر وارد گروه درمانی می شود و در طی مسیر بهبودی، مربی زندگی وی را مورد حمایت قرار می دهد.