31 مارس 2016

سلسه جلسات هوای تازه

سلسله جلسات هوای تازه، عنوان سلسله جلسات رایگانی است که با همت کانون روانشناسان مثبت نگر از سال 90 در فرهنگسرای سرو واقع در شمال پارک ساعی تهران برگزار می گردد.

هدف از تشکیل این جلسات، همانطور که از نامش پیداست، گذرهوایی تازه در ذهن هاست. هوایی که در این زندگی پرمشغله ی امروز، نیازی اساسی برای جامعه محسوب می شود.

کانون روانشناسان مثبت نگر، متشکل از 10 عضو رسمی، متخصص در زمینه ی روانشناسی، فوق لیسانس یا دانشجوی دکترای روانشناسی می باشد. همه اعضای این کانون بر این باورند که تشکل های کانونی، فرصت خوبی برای کمک به بهبود کیفیت زندگی افراد و گروه های جامعه می باشد. به همین منظور، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ی شایگانه، از بدو تاسیس خود در ابتدای سال 94، امکاناتی را در اختیار اعضای این کانون قرارداده تا بتواند همراه اصلی این کانون در خدمات عام المنفعه ی ایشان باشد.

هم اکنون دفتر اصلی این کانون در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ی شایگانه واقع شده است و افراد این مرکز، برای برگزاری جلسات این کانون به صورت افتخاری فعالیت می کنند.

برای آگاهی از این جلسات، می توانید عضو کانال شایگانه شده و یا با عضویت در بخش خبرنامه در قسمت زیر، زمان و تاریخ جلسات را به صورت ایمیل دریافت نمایید.