31 مارس 2016

کلاس ها و کارگاه های آموزشی

نياز به دانستن و پاسخ به ميل يادگيري و شناخت شخصي نيز، يكي ديگر از نيازهاي بشر امروزي است. مرکز شایگانه معتقد است یادگیری یکی از ارکان ارتقا کیفیت زندگی است. آموزش نه تنها موجب پیشگیری از شروع مشکلات می شود، بلکه باعث می شود ما در سطح افکار، احساسات و رفتار خود تغیرات موثری بوجود آوریم. از این رومدرسین شایگانه به افرادی که زندگی و روان سالمی دارند، مهارت‎هایی را برای بهتر کردن زندگیشان آموزش می‌دهند. این مهارت‌ها در حوزه‌های فردی و گروهی در سطوح مبتدی تا پیشرفته طراحی شده است.

برای اطلاع از زمان تشکیل دوره ها و کارگاه های آموزشی، خواهشمند است با شماره های این مرکز 22876216 تماس حاصل فرمایید.