31 مارس 2016

گروه های بهبود کیفیت زندگی

اکنون عصر توانمندسازی است؛ بهترین زمان برای اینکه خود را از باورهای محدودکننده رها سازیم و دید خود را به دنیای درونمان معطوف کنیم تا توانمندی‌های حقیقی خود را بشناسیم.

حضور در گروه‌های بهبود کیفیت زندگی این فرصت را به ما می‌دهد تا رضایت‌مندی در ابعاد مهم زندگیمان را افزایش دهیم. ما در این دوره‌ها فرایند رشد گروهی را تجربه می‌کنیم و درمی‌یابیم که مشکلات مشابهی داریم و تنها نیستیم. می‌آموزیم که تمرکز و نیرویمان را بجای صرف برای تغییر دیگران، ذخیره کنیم تا بتوانیم رفتارهای ناخواسته‌ی خودمان را تغییر دهیم و به فرد مثبت‌تری تبدیل شویم. سلامتی خود را تقویت کنیم و تصویر روشنی از آنچه در زندگی انتظار داریم، به دست آوریم.

این دوره جریان مستمری از کارگاه‌های آموزشی، گروه‌درمانی و برخورداری از حمایت مربیان زندگی است. تحول در شناخت خود یا همان خودشناسی، به ما کمک می‌کند تا هر جنبه از زندگی‌مان را که بخواهیم تغییر و یا بهبود دهیم.

هر ماه، یک جلسه ی معارفه ی رایگان برای آشنایی بیشتر مخاطبین با این دوره در مرکز شایگانه برگزار می گردد. برای  آگاهی از زمان آن با مرکز 22876216 تماس حاصل فرمایید.