12 دسامبر 2016

7habits- هفت عادت مردمان موثر

آموزه 7 عادت، رویکردی کاربردی و موثر برای توسعه شایستگی ها در افراد و گروه های سراسر جهان است. این در حالی است که ۳/۴ شرکت های فورچون که برترین سازمان های آمریکا هستند که از این آموزه برای توسعه کارکنان و مدیران خود استفاده می کنند.

در سال ۱۹۹۶، استفان کاوی از سوی مجله تایم به‌عنوان یکی از ۲۵ شخصیت تاثیرگذار نامیده شد؛ و مجلۀ فوربس کتاب «هفت عادت مردمان موثر» را یکی از ۱۰ کتاب برتر در زمینۀ توسعه فردی و مدیریت کسب‌وکار که تاکنون منتشر شده است، عنوان کرد.

نگرش 7 عادت، افراد را با روشهای بهبود عادات در زندگی آشنا می‌كند. این آموزه اصول اساسی اثربخشی و بهره وری انسانها و سازمانها را در قالب اصول هفت عادت كه منطبق بر قوانين طبيعی است عرضه می كند.

دیاگرام ۷عادت مردمان مؤثر

اتکا: توقعی که دیگری از من مراقبت کند، دیگری مرا به خواسته ام برساند و این گرایش که دیگری را به آنچه به دست نیاورده ام، ملامت کنم و یا او را متهم نمایم.

استقلال: این گرایش که خودم می توانم کارم را انجام دهم، خودم مسئولیت زندگی و برآورده کردن آرزوهایم را بر عهده دارم، خودم مسئولیت انتخاب هایم را بر عهده می گیرم.

اتکای متقابل: نوعی از تفکر که معتقد است ما این کار را خواهیم کرد. ما با همکاری یکدیگر به نتایج بسیار بهتری خواهیم رسید. ما در این حالت روحیه کار گروهی را در خود خلق می کنیم.

 

عادت ها به سه بخش تقسیم می شوند:

(پیروزی های شخصی):عادت های اول، دوم و سوم

ما در این مراحل به تقویت منش می پردازیم. آزادی فردی را تجربه می کنیم. این مسیر از طریق بازیابی قدرت انتخاب، تصمیم گیری و اقدام و عمل طی می شود.

(پیروزی های عمومی): عادت های چهارم، پنجم و ششم

ما در این مراحل به تقویت شخصیت می پردازیم. آزادی گروهی را تجربه می کنیم. این مسیر از طریق تمرین احترام، درک متقابل و آفرینش از طریق هم افزایی پیموده می شود.

(بازسازی): عادت هفتم

ما در این مرحله به اصول بازسازی و احیای چهار بُعد اساسی زندگی می پردازیم. این عادت حمایت کننده کیفیت و بقای عادات دیگر است.

 

نگاهی به هفت عادت

 عادت ۱: عامل باشید (بینش فردی)

عادت عامل بودن یعنی پذیرفتن مسئولیت در قبال رفتار و تمایلاتمان. افراد عامل هرگز آلت دست قرار نمی گیرند و دیگران را به خاطر کاستی هایشان ملامت نمی کنند. بلکه با استفاده از چهار موهبت منحصر به فرد انسان (خود آگاهی، تخیل، وجدان و اراده مستقل) و فلسفه از درون به بیرون، ابتکار عمل را به دست می گیرند و اهداف و آرمانهایشان را جامه عمل می پوشانند.

 

عادت ۲: ابتدا از پایان آغاز کنید ( رهبری فردی)

این عادت درباره رهبری فردی است. این عادت به روشنی نشان می دهد که اکنون کجا هستید؟ به کجا می روید؟ و چه چیزهایی را بیشتر ارج می نهید؟ “شعار رسالت شخصی” که پایه و اساسی برای اتخاذ تصمیم های عمده و اداره زندگی و مبنایی برای تصمیم های روزانه است، در این عادت مورد توجه قرار می گیرد.

 

عادت 3: نخست امور نخست را قرار دهید (مدیریت فردی)

این عادت درباره مدیریت فردی است. عادت سوم مدیریت فردی، سازماندهی، مدیریت زمان و رویدادها را کانون توجه قرار می دهد. در واقع سازماندهی و اجرا بر مبنای اولویت ها مطرح است. با پیروی از این عادت کارهایتان را بر اساس اهمیت و فوریت طراحی و برنامه ریزی می کنید و اوضاع و شرایط تان را به طور کامل تحت کنترل در می آورید.

 

عادت 4: برنده برنده بیندیشید (رهبری جمعی)

برنده برنده اندیشیدن یک چارچوب ذهنی است که بر اساس اقدام متقابل جویای سود و مزایای دو جانبه است. با این طرز فکر متعهد می شویم که تمام جوانب و راه حل ها را در جهت دستیابی به رضایت دو طرفه جستجو کنیم.

 

عادت 5: نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید (اصول ارتباط)

این عادت اصول ارتباطات را مورد تاکید قرار می دهد و مبنای این اصول را همدلی می داند. رعایت این عادت مستلزم تغییر ژرف و عمیق در برداشت و نگرش جمعی است. برای ایجاد پایه و اساس ارتباطی راستین و حقیقی، ضرورت دارد با پیروی از این عادت با نیت درک، به سخنان دیگران گوش کنید و نه با نیت پاسخ به آن!

 

عادت 6: نیروی جمعی ایجاد کنید (اصول همکاری)

این عادت بر روی اصول همکاری خلاقانه تاکید دارد. عادت ششم درباره همکاری خلاقانه است. محصول درک و تجلیل از تفاوت های یکدیگر برای حل مسائل و بهره گیری از فرصت هاست.

 

عادت 7: اره خود را تیز کنید (اصول بازسازی)

این عادت به بازسازی ابعاد مهم زندگی می پردازد. عادت هفتم با بازسازی و احیای ابعاد جسمانی، ذهنی، معنوی و عاطفی – اجتماعی که جوهره وجود شماست، عامل موثری در نگهداری و افزایش بزرگترین سرمایه گذاری زندگی محسوب می شود. تنها اهرمی است که می توانید با تکیه بر آن هر از چند گاهی دست از کار بکشید و برای تجدید نظر در تمام جوانب زندگی تان، تصمیم بگیرید و دست به عمل بزنید.