۲۷ خرداد ۱۳۹۵

درباره آزمون CMS

نگاه روانشناسی مثبت نگر به وضعیت روانی افراد

مارتین سلیگمن در سخنرانی سال 1998، خطاب به اعضای انجمن روانشناسی آمریکا، روانشناسی را به بازگشت به ریشه های روانشناسی که نه تنها تمرکز بر درمان بیماری های روانی، بلکه ایجاد زندگی پر بار، کامل، شناسایی و پرورش استعدادها دعوت کرد. یکی از دلایلی که روانشناسی بر روی بیماری های روانی متمرکز کرد، جنگ جهانی دوم بود. در این مقطع تمرکز روانشناسان به درمان بیماری های روانی تغییر یافت و هدف دیگر که همان کمک به شناسایی و پرورش استعدادها بود، به فراموش سپرده شد.

نتیجه این تغییر تمرکز در روانشناسی، این بود که روانشناسان مراجعین خود را بر روی یک محور بیماری توصیف می کردند. اینکه او چقدر بیمار است یا چقدر بیمار نیست؟ و تقریبا به طور کامل، توانمندی های فردی، فضیلت ها و دیگر حوزه های بهزیستی او نادیده گرفته شد. و در عوض تمرکز بر روی آسیب شناسی، ضعف ها و کاستی ها گسترش یافت.

روانشناسی مثبت نگر معتقد است که همه انسان ها دارای توانمندی ها و ضعف هایی هستند و همچنین فرصت ها و نیروهای مخربی در محیطشان وجود دارد.

برای درک بهتر این دو بعد در انسان هر یک را به طور جداگانه تعریف می کنیم.

بهزیستی چیست؟

حالتی که فرد توانمندی های خود را شناخته، از آنها به طرز مولد و موثر استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است. تلاش برای کمال و تحقق پتانسیل های واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با لذت نباشد. 

بیماری چیست؟

بیماری (اختلالات) روانی شامل طیف گسترده ای از نشانه های رفتاری و روان شناختی می باشد که توانایی فرد را در کنارآمدن با مشکلات روزمره زندگی کاهش می دهد. این رفتارها به گونه ای است که برای فرد رنج و ناسازگاری بسیار ایجاد می کند و از دید اطرافیان، نامعقول و غیرقابل درک می باشد و برای آنها ایجاد ناراحتی می کند.

مدل وضعیت کامل سلامت روانی، ابزاری برای نگاه متعادل به انسان

حال که دریافتیم نیاز داریم میزان بیماری و بهزیستی مان را توام با هم در نظر بگیریم، به ابزاری برای این کار نیاز داریم.

مدل CSM سلامت و بیماری را دو نقطه پایانی یک پیوستار واحد نمی داند بلکه معتقد است، سلامت و بیماری دارای دو  پیوستار مجزا هستند و فرد به طور همزمان می تواند جایگاه متفاوتی بر هر یک از این دو پیوستار داشته باشد.

در این تشخیص مراجعین باید هم بر اساس درجه نشانه های بیماری روانی (بالا تا پایین) و هم درجه بهزیستی روانی (بالا تا پایین) ارزیابی گردند.

آزمون مدل وضعیت کامل روانی CSM به شما کمک می کند که دریابید، وضعیت روانی شما در چه موقعیتی قرار دارد. این آزمون، جامع ترین نوع سنجش روانی در سراسر دنیا است.

توضیحات جامع تر و دقیق تر در مورد این تست را می توانید بعد از انجام آن و با وارد کردن ایمیل خود دریافت نمایید.