12 جولای 2016

رزومه قباد حق‌محمدی

مشخصات کلی:

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم و تحقیقات (البرز)
 • مدير و صاحب امتیاز مركز مشاوره شایگانه
 • عضو سازمان نظام رواشناسی و مشاوره
 • مشاوره مورد تایید هسته مشاوره آموزش و پرورش استان تهران
 • مدرس و مشاور رسمی سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران
 • دبیر کانون روانشناسان مثبت نگر

شرح برخی از فعالیت‌ها:

سال 96 و 97؛

 • کارگاه آموزشی کارکرد هوش هیجانی در توسعه فردی (دانشگاه الزهرا)
 • برگزاری دوره هفت عادت سازمانی (ویژه مدیران) بانک شهر
 • زوج درمانی با مدل هفت عادت
 • سلسله جلسات خانواده پایدار در فرهنگسرای اندیشه
 • برگزاری نشست مکتوب ناب با موضوع عقاید و نگرش ویکتور فرانکل
 • کارگاه آموزشی هفت عادت ویژه مدیران شهرداری کرج
 • کارگاه کاربست هفت عادت در مشاوره و درمان (ویژه مشاورین هسته مناطق 2 و 5 آموزش و پرورش)
 • کارگاه هفت عادت در توسعه فرهنگ سازمانی (دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
 • کارگاه هفت عادت ویژه دانشجویان و دانش آموختگاه مدیریت (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
 • برگزاری نشست مکتوب ناب با موضوع تحلیل کتاب یالوم خوانان
 • برگزاری دوره عزت نفس ویژه بانوان (گروه شارینه)
 • آموزش کارگاهی هفت عادت ویژه مدیران (شرکت ملی نفت ایران)
 • برگزاری دوره مبانی بهبود کیفیت فردی و سازمانی ویژه کارکنان مجتمع آموزشی باقرالعلوم
 • برگزاری دوره هفت عادت ویژه نوجوانان (مجتمع آموزشی فجر خاتم)
 • دوره کارگاهی درمان شناختی- رفتاری ویژه بانوان
 • دوره کارگاهی مادران شاد (بهبود کیفیت زندگی مادران)، مجتمع باقرالعلوم
 • کارگاه یاریگری در دوران بلوغ (ویژه پدران دانش آموزان پایه هشتم)
 • کارگاه ناگفته های هدایت تحصیلی (ویژه دانش آموزان و اولیا پایه نهم)
 • کارگاه شیوه های کنترل اضطراب نوجوانان ویژه والدین (مجتمع آموزشی سید الشهدا)
 • کارگاه انگیزشی دانش آموزان پیش دانشگاهی (دبیرستان دخترانه آل طاها)
 • کارگاه آموزشی هفت عادت ویژه مشاورین هسته منطقه 8
 • برگزاری کارگاه هفت عادت ویژه مدیران (شرکت نوین گدازه مطلق)
 • مشاور راهبردی مجتمع آموزشی باقرالعلوم (منطقه 5)

 سال 94 و 95؛

 • برگزاری دوره توانمند سازی شناختی رفتاری با مدل هفت عادت ویژه روانشناسان (انجمن علمی بالینی دانشگاه تهران)
 • برگزاری دوره هفت عادت ویژه مدیران و صاحبان مشاغل (دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
 • مدرس گروه درمانی عزت نفس در مرکز مشاوره آتیه (دکتر رستمی)
 • برگزاری نشست های روانشناسی اگزیستانسیال (انتشارات جیحون)
 • برگزاری دوره های مبانی بهبود کیفیت زندگی (مرکز مشاوره دانشگاه تهران)
 • مشاور تخصصی روانشناختی سازمانی مجتمع آموزشی باقرالعلوم
 • برگزاری دوره 7 عادت مردمان موثر، مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • برگزاری دوره شناختی رفتاری گروهی، مرکز مشاوره شایگانه
 • مدرس مدعو در اداره سلامت منطقه 4 و 3 شهرداری تهران

سال 92و93؛

 • راه اندازي مركز مشاوره شایگانه
 • برگزاري دوره نوجوان شايسته
 • برگزاري دوره مباني بهبود كيفيت زندگي

سال 90و 91؛

 • مشاور در مراكز مشاوره ايده، قطعه گمشده، فرهنگسراي سرو و الزهرا
 • مشاوره تخصصي دبیرستان غیردولتی صالحین/ فجر خاتم
 • مشاوره تخصصي كانون مهارت هاي زندگي (منطقه 8)
 • مشاور راهبردی موسسه پيام مهر (کاهش آسیب ها- منطقه 9)
 • مدرس دوره هاي مباني مديريت موسسه پيام مهر (شهرداري منطقه 9 )
 • برگزاري دوره جوان موفق، فرهنگسراي خانواده، معاونت اجتماعی منطقه6/7/8/9
 • اعتیاد در خانواده، برای مسئولان اجتماعی منطقه 8

سال 88 و 89

 • برگزاري سمینار آموزشی براي مدیران سطح عالی شهرداری، منطقه13
 • برگزاری سمینار معنویت و سلامت روان؛ برای پزشکان خانه سلامت، منطقه 8
 • برگزاری سمینار آموزشی اعتیاد در خانواده، مسئولان معاونت اجتماعی منطقه 8
 • مدیریت شوراي سلامت خانه شهریاران جوان، منطقه 8
 • برگزاري دورهسلامت روان و معنویت” خانه‌های سلامت منطقه 8
 • برگزاري دوره‌هاي “مهارت هاي زندگی” برای شهرداري منطقه 13
 • برگزاري دور‌ه‌هاي “هوش هیجانی” و “ارتباط موثر در خانواده” برای بسیج خواهران منطقه13
 • برگزاري دوره “سلامت روان و معنویت” براي خانواده‌های کارکنان وزارت دفاع

سال 87 ؛

 • تدریس “مهارت هاي زندگی ” در خانه های سلامت منطقه 8
 • همکاري با انجمن پرستاري و اداره سلامت منطقه 8

  دوره های تخصصی:

 • کارگاه تحلیل تست کتل/ دکتر جان بزرگی طلیعه سلامت- تیر 96
 • دوره مشاوره پیش از ازدواج (PMC) / دکتر جان بزرگی- طلیعه سلامت– بهمن 96
 • دوره درمان شناختی رفتاری (مقدماتی و پیشرفته)/ دکتر جان بزرگی- طلیعه سلامت/ 95
 • درمانهاي شناختي- رفتاري (CBT) انجمن روانشناسي ايران– تيرماه 91
 • زوج درماني از ديدگاه رواندرماني مثبت- دانشگاه تهران- ارديبهشت 91
 • معنا درماني- سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران- بهمن 90
 • دوره مربي گري مهارت هاي پيشرفته زندگي- دانشگاه تهران- پاييز 91
 • دوره منش مديريت- سازمان مديريت صنعتي ايران- بهار 93
 • کارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی ویژه نوجوانان دانشگاه شهید بهشتی- آبان 94

  سمپوزيم هاي آموزشي (دانشگاهی):

 • رهیافت ها و پژوهش ها در حوزه روانشناسی مثبت نگر- دانشگاه شهید بهشتی- آبان 94
 • مداخلات درمان اعتياد با تاكيد بر مشكلات جوانان و نو جوانان- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دي 91
 • مداخلات كوتاه مدت در درمان اعتياد و مصرف دخانيات- دانشگاه علوم پزشكي تهران- بهمن 91

  تقدیرنامه ها:

 • تقدیر نامه مرکز مشاوره آتیه (تیم آموزشی و مشاوره ای نوجوانان)
 • تقدیرنامه مجتمع آموزشی باقرالعلوم (آموزش ضمن خدمت به کارکنان)
 • تقدیر نامه انجمن علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • تقدیر نامه مرکز مشاوره دانشگاه تهران