8 آوریل 2018

Habit 2 – عادت دوم

عادت دوم هفت عادت مردمان مؤثر

وقتی بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟ شاید این یکی از کلیشه ترین سؤال هایی باشد که در کودکی با آن روبرو شویم و از ما پرسیده شود، اما بیایید یک لحظه  در این مورد با هم فکر کنیم. آیا الان کسی هستیم که میخواستیم به آن تبدیل شویم؟ آیا همین الان چیزهایی که آرزویش را داشته ایم در اختیار داریم؟ آیا الان درحال انجام دادن چیزی هستید که همیشه آرزوی انجام دادن آن را داشته اید هستید؟

بیاید باهم روراست و صادق باشیم. بعضی از مواقع، افراد خود را در حال بدست آوردن موفقیت ها و پیروزی های می بینند که برایشان پوچ و بی معنی است. اگر نردبان زندگی مان را بر روی دیوار درستی تکیه ندهیم هرچه قدر هم با هر سرعتی بالا برویم باز هم در نهایت به مقصدی غلط و اشتباه می رسیم.

 

عادت دوم هفت هادت مردمان مؤثر

عادت دوم، زیربنا و پایه اش بر اساس قدرت تخیل بنا شده است. تخیل به معنای توانایی دیدن چیزهایی که فرد درحال حاضر توانایی دیدن و انجام دادن آن را ندارد. این بر اساس این قاعده است که هر چیزی دوبار آفریده می شود. اولین آفرینش در ذهن بوجود می آید و دومین آفرینش، آفرینش فیزیکی است.

اگر شما به صورت درست و آگاهانه تلاش برای شناخت اینکه درنهایت در زندگی تان به چه کسی تبدیل شوید و چه جایگاهی داشته باشید، افراد، شرایط و موقعیت ها شکل دهنده و تأیین کننده ی شخصیت و زندگی شما خواهند بود. این موضوع در مورد وصل شدن دوباره به خود منحصر به فردتان و هدایت شدن توسط ابعاد جسمانی، معنوی و اخلاقی تان برای تبدیل شدن به به فردی که توانایی ابراز خود و دستیابی به ارزش هایتان شوید.

ابتدا از پایان آغاز کنید به معنای این است که تک تک روز، کار و فعالیت را با ذهنی آگاه و واضح از این که در نهایت از طالب چه چیزی هستید شروع کنید  و بعد از با استفاده از قدرت و توانایی هایتان دست به آفریدن این آفرینش کنید.

یکی از راه هایی که می توانید عادت دوم را وارد زندگی تان کنید، نوشتن رسالت نامه شخصی تان است. این رسالت نامه در مورد این است که می خواهید چه کسی باشید و چه کاری را انجام دهید. برنامه شما در مورد این که برنامه شما برای موفقیت چیست. رسالت نامه شخصی شما را رهبر زندگی خود می کند و باعث می شود که خودتان سرنوشت زندگی تان را رقم بزنید.