9 آوریل 2018

Habit 4 – عادت چهار

برنده-برنده اندیشیدن به معنای مهربان بودن نیست، همین طور این تکنیک اصلا مهارت ساده و زودبازده نیست. این یک اصول بنیادی و شخصیتی برای تک تک ارتباطات و تعاملات انسانی باید بکار گرفته شود.

همه ی ما یاد گرفته ایم که خود را محور و مرکز ارتباطات و تعاملاتمان قرار دهیم. موفقیت و پیروزی را برابر با شکست و سرخوردگی طرف مقابل می دانیم. اگر من برنده شوم،‌تو میبازی. یا اگر من ببازم یعنی تو برنده شده ای. دقیقا زندگی را مثل پیتزا می بینیم. اگرتو یک تکه را برداری انگاری تکه ای از سهم من درزندگی کم شده است  و مسلما هیچ کس از دست دادن را دوست ندارد.

تفکر برنده-برنده زندگی را محل ر قابت نمی بیند بلکه محلی برای همکاری و شکوفایی می بیند. فرد یا سازمانی که ارتباطات را با رویکرد برنده – برنده روبرو شود، دارای سه ویژگی بنیادی است:

  1. پکپارچگی با تک تک ارزش ها، اهداف و مسؤلیت ها
  2. بلوغ بطوری‌ که بصورت شجاعانه و صادقانه ایده ها و نظرات خود با دیگران به اشتراک می گذارد و همینطور برای دیگران را هم همین رویکرد را خواستار است.
  3. دارای ذهنیت فراوانی بطوری که فرد اعتقاد دارد به اندازه کافی لرای همه فرصت و برکت وجود دارد.

بیشتر ما اعتقاد به دوگانگی داریم، یا تو برنده می شوی یا میبازی، یا مهربان هستی ویا خشن، تنبل یا پر انرژی و … . تفکر برنده – برنده نیازمند حذف کردن این دوگانگی است. لازم به ذکر است برای اینکه برنده – برنده باشیم باید همواره با حس همدلی و همکاری ارتباطات را نگاه کنیم. باید بین جسارت و قاطعیت همواره قدم برداریم.