10 آوریل 2018

Habit 7 – عادت هفت

اره خود را تیز کنید

اره خود را تیز کنید به معنای حفظ و توسعه بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه ای که دارید. بله منظورم خود شما هستید. انسان نیاز دارد که همواره به بازسازی چهار بعد اصلی خود بپردازد:

  1. بعد فیزیکی: تغذیه سالم، ورزش کردن و استراحت کافی
  2. بعد عواطف و احساسات: ایجاد تعامل و ارتباط معنادارو صمیمی با اطرافیان
  3. بعد ذهنی: یاد گرفتن،‌ مطالعه کردن،‌ نوشتن و یاد دادن
  4. بعد معنوی: گذراندن زمان در طبیعت، مدیتیشن، عبادت کردن و شرکت کرن در مناسک

همانطور که شما تک تک ابعاد چهارگانه تان را به بازسازی و بهبود نزدیک می کنید، لحظه به لحظه در زندگی تان پیشرفت و توسعه را احساس و تجربه می کنید. تیز کردن اره تان، شما را پر انرژی نگه می دارد تا بتوانید به سایر شش عادت دیگر ادامه دهید. این کار باعث افزایش ظرفیت شما در روبرو شدن با مشکلات و چالش هایتان می شود. بدون بازسازی بدن شما ضعیف، ذهن بدون خلاقیت، عواطف ساده و بی احساس شده، روح و معنویت سرد و سنگین می شود.