سلسله جلسات هوای تازه نوجوانان

کانون نوجوانان شایسته با همکاری مرکز مشاوره و روانشناسی شایگانه برگزار می نماید: سلسله جلسات هوای تازه نوجوانان موضوع این جلسه: یک نوجوان موفق ویژه نوجوانان۱۴ تا ۱۸ سال پنجشنبه ۲۵شهریور ساعت برگزاری: ۱۴ الی۱۶ محل برگزاری: خیابان شریعتی، کوچه توپچی، پارک اندیشه، فرهنگسرای اندیشه شرکت برای عموم نوجوانان آزاد و رایگان می باشد. کانال[…]

مانع تغییر-ترس

یکی از موانع ما برای تغییر ترس های ماست روزی کودکی در جزیره ای مصنوعی به دنیا آمد. جزیره به بزرگی یک شهر بود. در آن جزیره تقریباً بیست هزار دوربین وجود داشت. که زندگی کودک را به تصویر می کشید و برای کل دنیا در بیرون از جزیره پخش می‌شد. تمام افراد در جزیره[…]