7habits- عادت های هفتگانه

نگاهی به 7habits- عادت های هفتگانه عادت 1: عامل باشید (بینش فردی) – 7habits- عادت های هفتگانه عادت عامل بودن یعنی پذیرفتن مسئولیت در قبال رفتار و تمایلاتمان. افراد عامل هرگز آلت دست قرار نمی گیرند و دیگران را به خاطر کاستی هایشان ملامت نمی کنند. بلکه با استفاده از چهار موهبت منحصر به فرد[…]