7habits- عادت های هفتگانه

نگاهی به 7habits- عادت های هفتگانه

عادت 1: عامل باشید (بینش فردی) – 7habits- عادت های هفتگانه

عادت عامل بودن یعنی پذیرفتن مسئولیت در قبال رفتار و تمایلاتمان. افراد عامل هرگز آلت دست قرار نمی گیرند و دیگران را به خاطر کاستی هایشان ملامت نمی کنند. بلکه با استفاده از چهار موهبت منحصر به فرد انسان (خود آگاهی، وجدان، تخیل و اراده مستقل) و فلسفه از درون به بیرون، ابتکار عمل را به دست می گیرند و اهداف و آرمانهایشان را جامه عمل می پوشانند.

عادت 2: ذهنا از پایان آغاز کنید (رهبری فردی) – 7habits- عادت های هفتگانه

این عادت درباره رهبری فردی است. این عادت به روشنی نشان می دهد که اکنون کجا هستید، به کجا می روید، و چه چیزهایی را بیشتر ارج می نهید. “شعار رسالت شخصی” که پایه و اساسی برای اتخاذ تصمیم های عمده و اداره زندگی و مبنایی برای تصمیم های روزانه است در این عادت مورد توجه قرار می گیرد.

عادت 3: نخست امور نخست را قرار دهید (مدیریت فردی) – 7habits- عادت های هفتگانه

این عادت درباره مدیریت فردی است. عادت سوم مدیریت فردی، سازماندهی، مدیریت زمان و رویدادها را کانون توجه قرار می دهد. در واقع سازماندهی و اجرا بر مبنای اولویت ها مطرح است. با پیروی از این عادت کارهایتان را بر اساس اهمیت و فوریت طراحی و برنامه ریزی می کنید و اوضاع و شرایط تان را به طور کامل تحت کنترل در می آورید.

عادت 4: برنده – برنده بیندیشید (رهبری جمعی) – 7habits- عادت های هفتگانه

 برنده برنده اندیشیدن یک چارچوب ذهنی است که بر اساس اقدام متقابل جویای سود و مزایای دو جانبه است. با این طرز فکر متعهد می شویم که تمام جوانب و راه حل ها را در جهت دستیابی به رضایت دو طرفه جستجو کنیم.

عادت 5: نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید – 7habits- عادت های هفتگانه

این عادت اصول ارتباطات را مورد تاکید قرار می دهد و مبنای این اصول را همدلی می داند. رعایت عادت مستلزم تغییر ژرف و عمیق در برداشت و نگرش جمعی است. برای ایجاد پایه و اساس ارتباطی راستین و حقیقی، ضرورت دارد با پیروی از این عادت با نیت درک، به سخنان دیگران گوش کنید و نه با نیت پاسخ به آن

عادت 6: نیروی جمعی ایجاد کنید – 7habits- عادت های هفتگانه

این عادت بر روی اصول همکاری خلاقانه تاکید دارد. عادت ششم درباره همکاری خلاقانه است. محصول درک و تجلیل از تفاوت های یکدیگر برای حل مسایل و بهره گیری از فرصت هاست.

عادت 7: اره را تیز کنید – 7habits- عادت های هفتگانه

این عادت به بازسازی ابعاد مهم زندگی می پردازد. عادت هفتم با بازسازی و احیای ابعاد جسمانی، ذهنی، معنوی و عاطفی – اجتماعی که جوهره وجود شماست، عامل موثری در نگهداری و افزایش بزرگترین سرمایه گذاری زندگی محسوب می شود. تنها اهرمی است که می توانید با تکیه بر آن هر از چند گاهی دست از کار بکشید و برای تجدید نظر در تمام جوانب زندگی تان، تصمیم بگیرید و دست به عمل بزنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.