7habits- هفت عادت مردمان موثر

7habits- هفت عادت مردمان موثر آموزه ای اصیل در جهت تحولات عمیق است و نشان می دهد که موثر بودن در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران محصول عاداتی است بر مبنای اصول، که همه افراد موثر به کار می برند.

7habits- هفت عادت مردمان موثر به ما یادآور می کند که ما محصول اوضاع، شرایط، نحوه تربیت و توارث خویش نیستیم. و به ما کمک می کند با تغییر نگرش از دورن به بیرون، از اتکا به دنیای بیرونی به استقلال درونی سفر می کنیم.

.شما می توانید از هفت عادت انتظار داشته باشید:

 • آزادی خود را در انتخاب های زندگی بازیابی کنیم.
 • بتوانیم بر اساس تصویر مطلوبی که از خود داریم، تصمیم گیرهای موثری داشته باشیم.
 • بر مبنای مهمترین اولویت های زندگی خود دست به اقدام بزنیم.
 • روابطی توام با احترام و درک متقابل تجربه کنیم.
 • بتوانیم نیروی جمعی (هم افزایی) لمس کنیم.
 • از طریق احیا و بازسازی، بتوانیم این امور را به تجربه ای دائمی تبدیل کنیم.

این برنامه بر اساس فنون و وعده هایی برای تغییر یک شبه نیست. بر اساس تحول است. یعنی تجلی آن مستلزم آموختن، تعلیم دادن و تعهد زندگی بر اساس آن است و نیازمند زمان

7habits- هفت عادت مردمان موثر آموزه ای اصیل در جهت تحولات عمیق است و نشان می دهد که موثر بودن در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران محصول عاداتی است بر مبنای اصول که همه افراد موثر به کار می برند.

7habits- هفت عادت مردمان موثر به ما یادآور می کند که ما محصول اوضاع، شرایط، نحوه تربیت و توارث خویش نیستیم و به ما کمک می کند با تغییر نگرش از دورن به بیرون، از اتکا به دنیای بیرونی به استقلال درونی سفر می کنیم.

شما می توانید از هفت عادت انتظار داشته باشید:

 • آزادی خود را در انتخاب های زندگی بازیابی کنیم.
 • بتوانیم بر اساس تصویر مطلوبی که از خود داریم، تصمیم گیرهای موثری داشته باشیم.
 • بر مبنای مهمترین اولویت های زندگی خود دست به اقدام بزنیم.
 • روابطی توام با احترام و درک متقابل تجربه کنیم.
 • بتوانیم نیروی جمعی (هم افزایی) لمس کنیم.
 • از طریق احیا و بازسازی، بتوانیم این امور را به تجربه ای دائمی تبدیل کنیم.این برنامه بر اساس فنون و وعده هایی برای تغییر یک شبه نیست. این برنامه بر اساس تحول است. یعنی تجلی آن مستلزم آموختن، تعلیم دادن و تعهد زندگی بر اساس آن است و صد البته نیازمند زمان

7habits- هفت عادت مردمان موثر رویکردی کاربردی و موثر برای توسعه شایستگی ها در افراد و گروه های سراسر جهان است. این در حالی است که 3/2 شرکت های فورچون که برترین سازمان های آمریکا هستند که از این آموزه برای توسعه کارکنان و مدیران خود استفاده می کنند.

در سال ۱۹۹۶، استیفن کاوی از سوی مجله تایم به‌عنوان یکی از ۲۵ شخصیت تاثیرگذار نامیده شد؛ و مجلۀ فوربس کتاب «هفت عادت مردمان موثر» را یکی از ۱۰ کتاب برتر در زمینۀ توسعه فردی و مدیریت کسب‌وکار که تاکنون منتشر شده است، عنوان کرد.

 نگرش 7habits- هفت عادت مردمان موثر افراد را با روشهاي بهبود عادات در زندگي آشنا مي كند. این آموزه اصول اساسي اثربخشي و بهره وري انسانها و سازمانها را در قالب اصول هفت عادت كه منطبق بر قوانين طبيعي است عرضه مي كند.

اتکا: توقعی که دیگری از من مراقبت کند، دیگری مرا به خواسته ام برساند و این گرایش که دیگری را به آنچه به دست نیاورده ام، ملامت کنم و یا او را متهم نمایم.

استقلال: این گرایش که خودم می توانم کارم را انجام دهم، خودم مسئولیت زندگی و برآوره کردن آرزوهایم را بر عهده دارم، خودم مسئولیت انتخاب هایم را بر عهده می گیرم.

اتکای متقابل: نوعی از تفکر که معتقد است ما این کار را خواهیم کرد. ما با همکاری یکدیگر به نتایج بسیار بهتری خواهیم رسید. ما در این حالت روحیه کار گروهی را در خود خلق می کنیم.

عادت های 7habits- هفت عادت مردمان موثر به سه بخش تقسیم می شوند:

 (پیروزی های شخصی):عادت های اول، دوم و سوم

ما در این مراحل به تقویت منش می پردازیم. آزادی فردی را تجربه می کنیم. این مسیر از طریق بازیابی قدرت انتخاب، تصمیم گیری و اقدام و عمل طی می شود.

(پیروزی های عمومی): عادت های چهارم، پنجم و ششم

ما در این مراحل به تقویت شخصیت می پردازیم. آزادی گروهی را تجربه می کنیم. این مسیر از طریق تمرین احترام، درک متقابل و آفرینش از طریق هم افزایی پیموده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.